تماس با راهکار سیستمدرباره راهکار سیستمهمکاری با ماپشتیبانیپروژه ها راهکارها و محصولات
 
مدیریت مالی
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
خزانه داری
 

خزانه داری

 
 • امکان معرفی بانکها – شعب – انواع حساب های بانکی
 • امکان معرفی صندوق – تنخواه گردان ها
 • امکان معرفی دسته چک برای هر حساب جاری
 • صدور فرم پرداخت بر اساس وجه نقد – چک ( روز – اسناد پرداختنی – تضمینی ) – واگذاری چک مشتریان
 • صدور فرم دریافت بر اساس وجه نقد ( واریزی به صندوق – بانک ) ، دریافت چک عادی و تضمینی
 • تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده
 • امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته
 • نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و اقلام باز اسناد پرداختنی ( پاس نشده )
 • نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیت‌های مختلف
 • ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه
 • گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک
 • گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک
 • مشاهده آرتیکل‌های مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت
 • امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش از طریق سیستم نقدینگی
 • گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز
 • گزارش آماری اسناد دریافتنی به تفکیک اشخاص
 • آلارم چکهای دریافتنی و پرداختنی، قابل تنظیم از منوی تنظیمات محیطی
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
info@rahkarsystem.com
 
+98 21 88674266
 
+98 21 88674265
 
     
   
   
 
Copyright © 2002-2011 netcasb registered mark of RahkarSystem co All Rights Reserved
Designed by netcasb Web Developer Group
کلیه حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت راهکار سیستم سامان می باشد
راهکار سیستم نام تجاری ثبت شده می باشد - استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع بلا مانع است