تماس با راهکار سیستمدرباره راهکار سیستمهمکاری با ماپشتیبانیپروژه ها راهکارها و محصولات
 
مدیریت عملیات کارخانه
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
مدیریت کالیبراسیون ابزار اندازه گیری
 

مدیریت کالیبراسیون ابزار اندازه گیری

 

اطلاعات پایه

  • امکان معرفی ابزار اندازه گیری، نحوه و زمانبندی کالیبراسیون
  • امکان الصاق تصویر و مدارک مستندات مرتبط با ابزار
  • امکان تعریف پارامترهای مختلف اندازه گیری برای هر ابزار

مدیریت برنامه کالیبراسیون

  • ارایه برنامه زمانبندی کالیبراسیون توسط نرم افزار
  • هشدار برنامه های معوقه به مسوول مرتبط
  • امکان ثبت نتایج کالیبراسیون داخلی و خارجی برای هر پارامتر اندازه گیری ابزار
  • امکان چاپ برچسب کالیبراسیون و شناسایی ابزار اندازه گیری
   
      مدیریت کالیبراسیون اندازه گیری    
               
                   
   
 
   
 
   
 
   
 
info@rahkarsystem.com
 
+98 21 88674266
 
+98 21 88674265
 
     
   
   
 
Copyright © 2002-2011 netcasb registered mark of RahkarSystem co All Rights Reserved
Designed by netcasb Web Developer Group
کلیه حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت راهکار سیستم سامان می باشد
راهکار سیستم نام تجاری ثبت شده می باشد - استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع بلا مانع است