تماس با راهکار سیستمدرباره راهکار سیستمهمکاری با ماپشتیبانیپروژه ها راهکارها و محصولات
 
مدیریت عملیات کارخانه
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
نگهداری و تعمییرات
 

نگهداری و تعمییرات

 

اطلاعات پایه

 • امکان تعریف اطلاعات و مشخصات ماشین آلات و تجهیزات
 • امکان الصاق تصویر و مدارک ومستندات مرتبط با ماشین آلات
 • امکان تعریف عملیات نگهداری پیشگیرانه برای هر یک از تجهیزات
 • امکان تعریف مواد و قطعات یدکی مورد نیاز برای هر عملیات نگهداری

تعمییرات پیشگیرانه

 • ارایه برنامه تعمیرات هر عملیات در فواصل زمانی تعریف شده
 • امکان ارایه برنامه تعمیرات هر عملیات بر اساس تعداد تولید دستگاه از آمار تولید
 • امکان ارایه برنامه تعمیرات هر عملیات بر اساس ساعت کارکرد دستگاه از آمار تولید
 • اعلام برنامه نیاز به مواد و اقلام جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه به مسوول خرید
 • امکان ثبت سوابق تعمیرات پیشگیرانه شامل هزینه، زمان و ...
 • هشدار به مسوول مرتبط جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه

تعمیرات اتفاقی

 • امکان ثبت سوابق تعمیرات اتفاقی
 • امکان ثبت علل خرابی، اقدامات انجام شده، زمان، هزینه و ... برای تعمیرات اتفاقی
 • امکان ثبت مواد و قطعات تعویضی برای هر مورد تعمیرات اتفاقی

گزارش ها

 • گزارش OEE
 • گزارش شاخص های پشتیبانی تجهیزات
 • گزارش های خرابی و تعمیرات به تفکیک دستگاه
 • گزارش های خرابی و تعمیرات به تفکیک علت
 • شناسنامه ماشین آلات
   
       
                 
   
 
   
 
   
 
   
 
info@rahkarsystem.com
 
+98 21 88674266
 
+98 21 88674265
 
     
   
   
 
Copyright © 2002-2011 netcasb registered mark of RahkarSystem co All Rights Reserved
Designed by netcasb Web Developer Group
کلیه حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت راهکار سیستم سامان می باشد
راهکار سیستم نام تجاری ثبت شده می باشد - استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع بلا مانع است