تماس با راهکار سیستمدرباره راهکار سیستمهمکاری با ماپشتیبانیپروژه ها راهکارها و محصولات
 
مدیریت عملیات کارخانه
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
کنترل کیفیت
 

کنترل کیفیت

 

اطلاعات پایه

 • امکان معرفی معیارهای کنترلی کمی و وصفی برای کلیه مواد و قطعات
 • امکان تعیین روش های نمونه برداری بر اساس جداول نمونه برداری
 • امکان الصاق مستندات کنترلی از سیستم مدیریت مستندات به مواد و قطعات

تعیین وضعیت اقلام ورودی

 • اعلام ورود کالا به انبار موقت به بازرس کنترل کیفیت توسط نرم افزار
 • امکان تایید و رد اقلام نامنطبق توسط کنترل کیفیت
 • اعلام تایید اقلام به مسوول انبار جهت ثبت رسید قطعی
 • تولید فرم بازرسی توسط نرم افزار
 • محاسبه حجم نمونه برداری و عدد رد و قبول توسط نرم افزار
 • امکان ثبت نتایج بازرسی در نرم افزار و یا فرم بازرسی قابل چاپ
 • امکان مشاهده آخرین ویرایش مدارک مرتبط با هر کالا به صورت الکترونیک از قبیل نقشه ها، استانداردها و ...
 • امکان بازرسی محصول نهایی

تعیین تکلیف اقلام نامنطبق

 • اعلام مردود شدن اقلام به مسوول تعیین تکلیف اقلام نامنطبق توسط نرم افزار
 • امکان تعیین نحوه برخورد با اقلام نامنطق شامل برگشت و یا مجوز ارفاقی
 • امکان تعیین روش های رفع عدم انطباق شامل اصلاح، جداسازی و هر روش دیگر به صلاحدید و تعیین مسوول انجام
 • امکان تعیین مهلت برای مجوزهای ارفاقی
 • امکان تعیین مقدار دلخواه جهت عودت از کل محموله
 • اعلام مردود شدن اقلام جهت عودت به مسوول انبار توسط نرم افزار

رفع عدم انطباق اقلام نامنطبق

 • امکان ثبت نتایج اصلاح و بازنگری اقلام شامل مقدار خرابی، دوباره کاری و شرح نتایج
 • امکان مشاهده نتایج بازنگری برای مسوول مرتبط جهت تعیین تکلیف اقلام جداسازی شده

گزارش ها

 • نمودار نسبت اقلام برگشتی به تفکیک کالا، تامین کننده، کالا-تامین کننده
 • نمودار نسبت اقلام مردودی به تفکیک کالا، تامین کننده، کالا-تامین کننده
 • نمودار نسبت محموله های برگشتی و ارفاقی
 • نمودار متوسط زمان صرف شده جهت بازرسی

 

   
       
                   
   
 
   
 
   
 
   
 
info@rahkarsystem.com
 
+98 21 88674266
 
+98 21 88674265
 
     
   
   
 
Copyright © 2002-2011 netcasb registered mark of RahkarSystem co All Rights Reserved
Designed by netcasb Web Developer Group
کلیه حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت راهکار سیستم سامان می باشد
راهکار سیستم نام تجاری ثبت شده می باشد - استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع بلا مانع است