تماس با راهکار سیستمدرباره راهکار سیستمهمکاری با ماپشتیبانیپروژه ها راهکارها و محصولات
 
مدیریت عملیات کارخانه
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
مدیریت آموزش
 

مدیریت آموزش

 

اطلاعات پایه

 • امکان معرفی مشاغل، استاندارهای آموزشی، شرح شغل و شرایط احراز هر یک از مشاغل و نمودار سازمانی
 • امکان ثبت مشخصات پرسنل به همراه تصویر
 • امکان ثبت مهارت ها و دوره های آموزشی هر پرسنل (سوابق آموزشی)

مدیریت آموزش

 • استخراج نیازهای آموزشی بر اساس استانداردهای آموزشی
 • اعلام نیازهای آموزشی پرسنل به مدیر واحد
 • امکان انتخاب نیازهای آموزشی و صدور اعلام نیاز آموزشی توسط مدیر واحد
 • امکان برنامه ریزی آموزش بر اساس اعلام نیازهای تایید شده و استانداردهای آموزشی
 • امکان تعریف مسوول ارزیابی و زمانبندی ارزیابی اثر بخشی آموزش
 • اماکن تعریف آیتم های ارزیابی آموزش
 • امکان محاسبه امتیاز ارزیابی آموزش، قبل و بعد از برگزاری دوره ها
 • انتقال اتوماتیک آموزش های اثربخش به سوابق آموزشی پرسنل

گزارش ها

 • شناسنامه مشاغل
 • شرح وظایف و اختیارات کاربران
 • ماتریس استاندارد آموزشی
 • لیست پرسنل جایگزین
 • جدول نیازمندی آموزش
 • سوابق آموزشی پرسنل
 • ارایه نمودار های سرانه آموزش، اثر بخشی آموزش ها و ...
   
       
   
 
   
 
   
 
   
 
info@rahkarsystem.com
 
+98 21 88674266
 
+98 21 88674265
 
     
   
   
 
Copyright © 2002-2011 netcasb registered mark of RahkarSystem co All Rights Reserved
Designed by netcasb Web Developer Group
کلیه حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت راهکار سیستم سامان می باشد
راهکار سیستم نام تجاری ثبت شده می باشد - استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع بلا مانع است