تماس با راهکار سیستمدرباره راهکار سیستمهمکاری با ماپشتیبانیپروژه ها راهکارها و محصولات
 
مدیریت عملیات کارخانه
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
مدیریت انبار
 

مدیریت انبار

 

اطلاعات پایه
 • معرفي انبار به تعداد دلخواه با امكان ايجادارتباط انبار به حسابي غير از موجودي كالا
 • امکان تعريف گروه کالا
 • امكان انجام هرگونه جستجو و فيلترينگ روي كليه اقلام اطلاعاتي ( نام كالا،كد كالا، باركد كالا، نوع كالا، … )
 • امکان تعريف واحد هاي فرعي براي کالا با جند ضريب تبديل
 • امکان تعريف نقطه سفارش و حداقل موجودي براي کالا ها
 • انتخاب روش قيمت گذاري (ميانگين)
 • انتخاب روش قيمت گذاري (FIFO )
 • امکان تعريف کالاهاي مشابه براي يک کالا
 • امکان تعريف روش تامين کالا از محل خريد داخلي - خارجي - توليد و..

امکانات

 • امکان کنترل موجودی نزد پیمانکار و تولید
 • انتقال موجودي كالا از دوره مالي قبل بصورت دستي و اتوماتيک
 • امکان مشاهده و صدور اسناد انبار عطف به درخواست کالا و مجوز هاي تحويل
 • امکان صدور رسيد موقت جهت اهداف کنترلي
 • امکان صدور رسيد انبار بر اساس دستور دريافت ها و کنترل و تطبيق دستور دريافت با رسيدهاي صادره
 • امكان برقراري ارتباط بين عمليات مقداري و عمليات مقداري – ريالي.
 • امکان صدور رسيد انبار - حواله انبار بصورت مقداري و ريالي و صدور سند اتوماتيک مربوطه
 • امکان صدور انتقال کالا بين انبارها
 • امکان تعديل کاردکس با اصلاح کاردکس و صدور سند مالي اصلاحي.

گزارش ها

 • امکان مشاهده كاردكس هر كالا به تفكيك انبار در هر زمان برحسب واحدهاي اصلي و فرعي.
 • امکان مشاهده گردش كالا، به تفكيك كالا و انبار و طرف حساب، در محدوده زماني دلخواه.
 • ارایه گزارش ريز عمليات انبار (مقداري و مقداري – ريالي) در هر محدوده زماني.
 • كنترل موجودي ريالي انبارها از طريق مقايسه با سيستم مالي.
 • ارایه گزارش كالاهايي كه به حد سفارش ، حداقل يا حداكثر موجودي رسيده‌اند.
 • ارایه گزارش مبسوط انبار گرداني بر اساس شمارشهاي اول تا سوم با امکان صدور رسيد/حواله اصلاحي.
   
        مدیریت انبار      
 
       
   
 
   
 
   
 
   
 
info@rahkarsystem.com
 
+98 21 88674266
 
+98 21 88674265
 
     
   
   
 
Copyright © 2002-2011 netcasb registered mark of RahkarSystem co All Rights Reserved
Designed by netcasb Web Developer Group
کلیه حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت راهکار سیستم سامان می باشد
راهکار سیستم نام تجاری ثبت شده می باشد - استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع بلا مانع است