تماس با راهکار سیستمدرباره راهکار سیستمهمکاری با ماپشتیبانیپروژه ها راهکارها و محصولات
 
مدیریت کیفیت
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
تضمین کیفیت با راهکار جامع مدیریت کیفیت تاک (نرم افزار ایزو ISO9001)
لوگوی نرم افزار تضمین کیفیت با راهکار جامع مدیریت کیفیت تاک

تضمین کیفیت با راهکار جامع مدیریت کیفیت تاک (نرم افزار ایزو ISO9001)

نرم افزار مدیریت کیفیت (نرم افزار ایزو) در راستای مدیریت الزامات عمومی و کاربردی سیستم مدیریت و تضمین کیفیت طراحی شده است. الزامات عمومی الزاماتی هستند که در کلیه سازمان ها از قبیل تولیدی و خدماتی مشترک بوده و الزامات کاربردی الزاماتی هستند که دارای ارزش افزوده برای سازمان هستند.
این نرم افزار بر پایه استاندارد ایزو ISO9001 طراحی شده است و از آنجایی که این استاندارد پایه اکثر استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو می باشد ار نظر کاربرد گستردگی زیادی دارد.
تجربه نشان داده است که سه مقوله "پایش" (اندازه گیری وضعیت سازمان) ، "پیگیری اقدامات" و "مدیریت آموزش" در صورتی که به درستی مدیریت شوند برای سازمان ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می کنند.

 • مشاهده وضعیت عملکرد سازمان و فرایندها، افراد را به ایجاد بهبود در سازمان ترغیب کرده است.
 • پیگیری به موقع اقدامات، حرکت سازمان در جهت بهبود و رفع مناسب مشکلات را به همراه داشته است.
 • استاندارد آموزشی مشاغل و به روز رسانی نیازهای آموزشی، پرسنل سازمان ها را به خوبی ارتقاء داده است.
 
 
مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت کیفیت (نرم افزار ایزو 9001):
 • پشتیبانی از کلیه اقدامات جهت مدیریت و تضمین کیفیت
 • ایجاد یک محیط یکپارچه جهت ثبت مقادیر شاخصها برای کاربران و در دوره های مشخص شده
 • مانیتور کردن روند عملکرد فرایندها برایافراد ذیصلاح
 • نمایش آخرین وضعیت اهداف کیفیت به صورت گیج
 • نمایش خط مشی کیفیت به کلیه افرادسازمان
 • جمع آوری پیشنهادهای اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه در سطوح مختلف سازمان
 • ثبت برنامه زمانبندی اجرای اقدامات وتعیین مسوول پیگیری و اجراء
 • اعلام موعد انجام کارها و وظایف به مسوول مرتبط
 • استخراج نیازهای آموزشی از مقایسه استانداردآموزشی و مهارت های پرسنل
 • بروز رسانی نیازهای آموزشی در هنگام تغییرشغل پرسنل و یا استاندارهای آموزشی
 • ثبت و نگهداری سوابق آموزشی پرسنل
 • ثبت نتایج ممیزی داخلی و تعریف برنامه اجراء و مسوول پیگیری، و هشدار به مسوولین
 • ثبت جلسه بازنگری مدیریت و تعریف برنامه اجراء و مسوول پیگیری، و هشدار به مسوولین
 • نگهداری مدارک منسوخ و معتبر و توزیع مستندات به افراد مربوطکنترل تغییرات مدارک از طریق مکانیزم وگردش کار تایید مدارک جدید و تغییر یافته
بخشهای مختلف نرم افزار مدیریت کیفیت (نرم افزار ایزو 9001):
     
   
 
         
   
 
   
 
   
 
   
 
info@rahkarsystem.com
 
+98 21 88674266
 
+98 21 88674265
 
     
   
   
 
Copyright © 2002-2011 netcasb registered mark of RahkarSystem co All Rights Reserved
Designed by netcasb Web Developer Group
کلیه حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت راهکار سیستم سامان می باشد
راهکار سیستم نام تجاری ثبت شده می باشد - استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع بلا مانع است