تماس با راهکار سیستمدرباره راهکار سیستمهمکاری با ماپشتیبانیپروژه ها راهکارها و محصولات  
 
مدیریت محموله های معدنی
 
مدیریت محموله های معدنی
لوگوی نرم افزار مدیریت محموله های معدنی

راهکار مدیریت محموله های معدنی


هدف از طراحی نرم افزار، کنترل وضعیت قراردادها و وضعیت محموله های معدنی از هنگام خروج از معدن تا بارگیری محموله ها در کشتی شامل کنترل خروجی از معدن، حمل، دریافتی انبار، بوکینگ، بارگیری ها و آنالیز به صورت یکپارچه و همچنین تهیه گزارش های جامع از کلیه وضعیتها و مغایرتهای محموله ها می باشد. این نرم افزار راهکاری است کاملا تخصصی و منحصر به فرد در زمینه مدیریت محموله های معدنی با نگرشی خاص به فرایندهای موجود در این کسب و کار.


اطلاعات پایه

 • ثبت اطلاعات مربوط به تحویل گیرنده ، معادن ، انبارها، مشتریان، باربری ها و پرسنل
 • معرفی کالا شامل کد کالا ، عیار ، سایز و غیره
 • ثبت اطلاعات قراردادها
 • معرفی دوره های مالی
 

عملیات اجــــرائی

 • ثبت اطلاعات محموله های خارج شده از معادن
 • ثبت اطلاعات محموله های حمل شده توسط شرکت های باربری و اطلاع از مغایرت با ارسالی معدن
 • ثبت اطلاعات محموله های دریافت شده در انبارها و اطلاع از مغایرت با مقدار حمل شده
 • ثبت بوکینگ ها
 • ثبت بارگیری ها و کنترل بوکینگ ها
 • ثبت نتایج آنالیز محموله ها و کنترل انحراف از قرارداد
 • انجام عملیات انبار گردانی و اصلاح موجودی انبار و انتقال موجودی بین انبارها

گزارش ها

 • گزارش ارسال روزانه یا محموله های حمل شده به تفکیک قرارداد
 • گزارش دریافت روزانه انبار به تفکیک انبار و قرارداد
 • گزارش بوکینگ روزانه به تفکیک قرارداد
 • گزارش وضعیت قراردادها شامل مانده ها، ارسالی ها، دریافتی های انبار و بارگیری
 • گزارش مغایرت قراردادها جهت بررسی مغایرتهای وزنی قراردادها
 • گزارش ریز مغایرت قراردادها شامل جزییات مغایرت های وزنی قرادادها
 • گزارش مغایرت روزانه شامل جزییات مغایرت های وزنی قرادادها در هر روز
 • گزارش مغایرت درخواست شامل جزییات مغایرت های وزنی تحویلی و درخواست
 • گزارش وضعیت بارنامه به منظور پیگیری کلیه مراحل یک محموله بر اساس شماره بارنامه
 • گزارش وضعیت خودرو به منظور پیگیری کلیه مراحل یک محموله بر اساس شماره خودرو
 • گزارش تاخیر خودرو ها به منظور پیگیری میزان تاخیر خودروهای حامل محموله ها
 • گزارش ارسال حمل دریافت که شامل مقایسه کلیه مراحل از خروج از معدن تا دریافت انبار
 • گزارش بوکینگ و بارگیری که مقایسه بین بوکینگ ها و بارگیری ها و وضعیت بارگیری ها را نمایش می دهد.
 • گزارشهای انبار (موجودی و گردش انبار )
 • گزارش نهایی قراردادها که اطلاعات تجمیعی و مفیدی از کلیه اطلاعات یک قرارداد شامل مانده ها، مغایرت ها و انحرافات آنالیزها را ارایه می دهد.
 • نمودارهای روند تغییرات آنالیز، آنالیز مقایسه ای عناصر و ...

پیامدهای استقرار نرم افزار

 • کنترل بهینه وضعیت قراردادها و درخواستهای ارسال بار از معدن
 • کنترل مداوم و مستمر محموله های در حال حمل، دریافتی و موجودی انبارها، بوکینگ و بارگیری محموله ها
 • اعلان مغایرتهای بوجود آمده از زمان خروج محموله ها از معدن تا حمل و دریافت توسط انبار
 • کنترل مغایرتهای بوجود آمده در نتایج انالیز محموله ها
 • ارائه گزارشها و نمودارهای متنوع اماری از مراحل مختلف فرایند تدارکات معادن و مغایرتهای احتمالی
 • دسترسی سریع به اطلاعات و گزارشات
 • اطلاع از مغایرتهای موجود در زمان ورود اطلاعات و جلوگیری از انباشته شدن انحرافات و خطاها


   
                 
   
 
   
 
   
 
   
 
info@rahkarsystem.com
 
+98 21 88674266
 
+98 21 88674265
 
     
 
   
 
Copyright © 2002-2011 netcasb registered mark of RahkarSystem co All Rights Reserved
Designed by netcasb Web Developer Group
کلیه حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت راهکار سیستم سامان می باشد
راهکار سیستم نام تجاری ثبت شده می باشد - استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع بلا مانع است