خدمات نرم‌افزاری

آموزش، استقرار و پشتیبانی

مهم‌ترین مراحل برای بهره مندی کامل کاربران از امکانات نرم افزارها، آموزش، استقرار و پشتیبانی است. پس از نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز، انتقال دانش و مهارت های لازم برای استفاده از قابلیت های نرم افزارها در محل مورد نظر شرکت خریدار به پرسنل داده می شود و کارشناسان راهکار سیستم در طول مدت چندین ماهه استقرار در محل مشتری در کنار کاربران خواهند بود.

همچنین استفاده از گزارشات نرم‌افزارها و تحلیل آنها نیز به مدیران ارشد شرکت آموزش داده می شود. علاوه بر آموزش و استقرار، واحد پشتیبانی راهکار سیستم به صورت غیر حضوری و در موارد مورد نیاز به صورت حضوری به سؤالات، مشکلات و خواسته های کاربران در اسرع وقت رسیدگی نموده و بهترین راه حل ها را ارائه می نماید..